Panelgesprek met de Boekmanstichting

Panelgesprek met de Boekmanstichting

Woensdag 26 september 15.00  – 16.00  uur

Een steeds groter deel van de opbrengsten in de mondiale kunstmarkt wordt gegenereerd door enkele mega-galeries. Slechts een klein deel van de hedendaagse kunstenaars profiteert van de prijsstijging die hiermee gepaard gaat. Wat betekenen internationale ontwikkelingen als deze voor de Nederlandse en Vlaamse kunstwereld?

Zowel België als Nederland behoren niet tot de internationale centra voor hedendaagse kunst, maar ze nemen daarbinnen desalniettemin een betekenisvolle plek in. De Boekmanstichting (NL) en het Kunstenpunt (BE) organiseren tijdens Art The Hague een panelgesprek waarin we kijken naar deze meer perifere positie van de Nederlandse en Vlaamse hedendaagse kunst. Hoe is deze positie zo sterk mogelijk vorm te geven zonder ten prooi te vallen aan een assimilerende werking vanuit de mondiale kunstcentra?