Imaginaire ruimten

Imaginaire ruimten

Zaterdag 8 oktober 16.00 uur

 

 

Peter George dÁngelino Tap/ Bart Chabot, 

Ontwerper, sartorial-kunstenaar Peter George dÁngelino Tap spreekt over recent werk in een tweegesprek met Schrijver Bart Chabot. Dit onder de titel: Imaginaire ruimten

Volgens Peter George creëert de kunstenaar, om het even of het twee- drie dimensionaal of imaginair werk betreft, ruimte, een weerslag van zijn of haar verbeelding. Ruimte waarin, waarmee, of waardoor de kunstenaar zijn creativiteit combineert met zijn intellectuele en fysieke kennis om daarin, beroerd door de Muzen, zijn inspiratie te projecteren.  Het maakt niet uit welke kunstvorm of welk materiaal de kunstenaar vertegenwoordigd . Zo schept de schrijver in zijn geest de ruimte waarin door het aaneen smeden van woorden en zinnen een verhaal zich voltrekt. De couturier verwezenlijkt een ruimte vanuit zijn geest en het platte vlak van de stof. Door de manipulatie van ideeën en materie in de breedste zin van de mogelijkheden schept de duivelse kunstenaar een ruimte in de geest van de toeschouwer, de lezer de drager. Of de consument de Ruimte leest zoals de kunstenaar ze bedoeld heeft is veelal ongewis. De imaginaire ruimte vat immers slechts post waar de kunstenaar de meester van ruimte, geest en materie is.

In dit tweegesprek zijn Chabot en dÁngelino Tap bij elkaar te gast in de imaginaire werelden  waar ze op doorwrochte doch  lichtvoetige wijze de muren van de bolwerken trachten te slechten.

Wilt u bij het tweegesprek zijn? Graag een mail naar info@artthehague.nl