Den Haag Centraal: Heden dreigt te verdwijnen

Den Haag Centraal: Heden dreigt te verdwijnen

Kunstcentrum Heden ontvangt wat de Haagse cultuurcommissie betreft vanaf 2021 geen subsidie meer. Zonder dit geld dreigen een bijzondere kunstcollectie en de toegang hiertoe verloren te gaan.

Door Eline van der Haak

In 2022 zou Heden vijftig jaar bestaan, maar de gemeente heeft besloten de organisatie de komende periode geen subsidie meer te verstrekken. Heden begon in 1972 onder de naam Artoteek Den Haag met als hoofddoel het uitlenen van beeldende kunst. Het gaat om kwalitatief hoogwaardige hedendaagse kunst gemaakt door professionele kunstenaars. Particulieren en bedrijven kunnen via hen kunstwerken lenen, maar ook kopen. Ieder jaar schaft Heden kunst aan van zo’n twintig tot dertig kunstenaars. Door de jaren heen heeft ze naast de kunstuitleen andere activiteiten ontwikkeld, zoals tentoonstellingen, educatieve projecten en het uitreiken van verschillende prijzen. De drijvende kracht achter de ontwikkeling van kunstuitleen naar volwassen en uniek kunstcentrum was Michiel Morel.

De afgelopen vier jaar heeft Heden zich ingezet voor het begeleiden van jonge startende kunstenaars. Er is een goede samenwerking met de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK), waar zij jaarlijks aan een afgestudeerde kunstenaar een aanmoedigingsprijs uitreiken. Volgens de adviescommissie van de gemeente voor het kunst- en cultuurbeleid voor de komende vier jaar is Heden vooral uniek vanwege de kunstuitleen. De commissie schrijft in haar rapport: ‘De coachende en begeleidende activiteiten, waarvoor subsidie is aangevraagd, moeten gekwalificeerd worden als ondoelmatig binnen het Haagse kunstenveld. Het programma is van onvoldoende kwaliteit en vertoont veel overlapping met andere kunstinstellingen in Den Haag.’

Zakelijke kant

Nadine van den Bosch, curator bij Heden, ziet dit anders: “Heden heeft bij het coachen van beginnende kunstenaars een duidelijk onderscheidende kwaliteit. Waar andere Haagse instellingen hen vooral op artistiek gebied begeleiden, doen wij dat bij de zakelijke kant van het vak. Wij zijn een springplank geweest voor kunstenaars als onder anderen Mickey Yang en Suzie van Staaveren, die inmiddels succesvol zijn in de kunstwereld. De gemeente heeft Heden eerder juist gevraagd om deze functie verder uit te bouwen, omdat er hier een lacune in het Haagse kunstveld zou kunnen worden opgevuld.”

In het rapport benoemt de commissie verder dat Heden in staat is om de kunstuitleenfunctie voort te zetten zonder subsidie. “Verontrustend,” noemt Van den Bosch deze uitkomst. “Wij kunnen de kunstuitleen absoluut niet draaiende houden zonder geld van de gemeente. Wij zijn geen commerciële organisatie, maar een stichting met een ideologische insteek. Wij steunen kunstenaars door hun werk aan te kopen voor onze collectie. Daarnaast zorgen wij dat die kunst voor iedereen voor een toegankelijk tarief bereikbaar is. Het overgrote deel van onze subsidieaanvraag was dan ook gericht op het onderhouden en ontsluiten van onze collectie. Er zijn veel kosten mee gemoeid om de collectie te ontsluiten voor een groot publiek.”

Wanneer er geen subsidiegeld binnenkomt, wordt het onmogelijk voor Heden om door te gaan met de kunstuitleen. Dit zou niet alleen betekenen dat het moeilijker wordt voor particulieren en bedrijven om voor een geringe prijs bijzondere kunst te verwerven. Ook zou de collectie die is opgebouwd hierdoor ontmanteld worden. Hiermee dreigt een belangrijk cultureel kapitaal te verdwijnen. Maar ook voor (Haagse) kunstenaars zou het weer een plek minder zijn die hun werk niet alleen aankoopt, maar ook bij een breed publiek brengt.

Meer informatie: www.heden.nl

Heden brengt het werk van (Haagse) kunstenaars bij een breed publiek. | Foto: Nieck Bakker

Wilt u meer artikelen van Den Haag Centraal lezen? Klik hier