EXPOSITIE FENOMENALE RUIMTE
17 september t/m 13 november
Raadhuis de Paauw

De titel van deze tentoonstelling is zo gekozen omdat het dynamische karakter van het werk van deze drie kunstenaars resulteert in de weergave van een eigen wereld die grenzeloos lijkt. De objectieve waarneming van de werkelijkheid wordt door deze kunstenaars omgezet naar een eigen verbeelding van ruimte. Voor alle drie de kunstenaars geldt dat hun illusie niet eindigt bij dat wat je ziet, maar de beschouwer uitdaagt voorbij de lijst te kijken.

Auke de Vries
De sculpturen van Auke de Vries zijn doorgaans van metaal. Ze hebben een dynamisch karakter, mede door de gekromde staven en lijnen waarmee zijn werk is uitgerust. Vaak is de grondslag een simpele geometrische vorm. Het abstracte werk van Auke de Vries is gebaseerd op waarnemingen van de werkelijkheid. Hij fotografeert en schetst in de natuur en in steden en transformeert deze indrukken tot abstracte beelden.

Ab van Hanegem (zie afbeelding)
Schilderkunstige waarneming blijkt in het werk van Ab van Hanegem te gaan over de constructie van illusies. Over geheime, bedrieglijke verstandhoudingen. En vooral over het spelen met perspectieven en het ondergraven van zekerheden. En vooral over het spelen met perspectieven en het ondergraven van zekerheden. Hij verbeeldt op virtuoze wijze imaginaire ruimtes met abstract geometrische figuren. Rasters, donkere vlakken en cirkelvormen suggereren diepte, maar nergens is boven of onder te ontdekken. Hoewel je als beschouwer je standpunt nauwelijks kunt bepalen, zou je zo deze wereld in kunnen zweven.

Anutosh
Anutosh toont het beeld van de verbeelding van de verinnerlijkte wereld. De geschilderde natuur vloeit door, transformeert langzaam in iets anders. Zijn werken geven een mystieke indruk van een mistig land. Dit vloeiende effect wordt versterkt doordat Anutosh de techniek van nat in nat schilderen gebruikt.

De tentoonstelling is tot en met 13 november gratis te bezoeken in Raadhuis de Paauw. Werk van alle drie kunstenaars is overigens ook te zien op Art The Hague.

Raadhuis de Paauw
Raadhuislaan 22A
2242 CP Wassenaar